ตารางแพทย์ออกตรวจอัลตร้าซาวด์ รังสีแพทย์

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.ท.หญิงฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์
  พล.ต. วารินทร์ ชวนเกริกกุล  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)  
  พ.ท เมธา  อึ้งอภินันท์  
     
วันอังคาร พ.ท.สุทธิพร คำพันธุ์นิพ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
  พ.ต.หญิง นันท์วิภา จินดามพร  
  พ.ต.หญิง ธมนชนก นิยมการ  
     
วันพุธ พล.ท.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
วันพฤหัสบดี พ.ต.หญิง ธมนชนก นิยมการ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
     
วันศุกร์ พล.ท.นพพร เบี้ยวไข่มุข
  พ.ท เมธา  อึ้งอภินันท์   
  พ.ต.หญิง จิตต์รณี หะวะนิช   
     
วันเสาร์ พล.ท.นพพร เบี้ยวไข่มุข (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
    พ.ญ.นทีญาณ์ คูหิรัญ
     
วันอาทิตย์ -