ตารางแพทย์ออกตรวจอัลตร้าซาวด์

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.ท.หญิงฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์
     
วันอังคาร พ.ท.สุทธิพร คำพันธุ์นิพ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
  พ.ต.หญิง นันท์วิภา จินดามพร  
  พ.ต.หญิง .ธมนชนก นิยมการ  
     
วันพุธ พล.ท.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
วันพฤหัสบดี พล.ต.วารินทร์ ชวนเกริกกุล(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน )
  พ.ต.หญิง .ธมนชนก นิยมการ(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)  
     
วันศุกร์ พล.ท.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
วันเสาร์ พล.ท.นพพร เบี้ยวไข่มุข (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
    พ.ญ.นทีญาณ์ คูหิรัญ
     
วันอาทิตย์ -