ตารางแพทย์ออกตรวจการแพทย์ผสมผสาน (ฝังเข็ม)

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  ตึก 8 ชั้น ชั้น 8
หน่วยการแพทย์ผสมผสาน (นัดตรวจล่วงหน้า และถ้า Case ใหม่ให้โทรแจ้งก่อนส่งผู้ป่วย)

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
  พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ  
   
วันอังคาร พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
วันพุธ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
  พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
วันศกร์ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
  พล.ท.หญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร (ห้องตรวจพัชร ชั้น 1)  
     
วันเสาร์ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
  พล.ท.หญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร (ห้องตรวจพัชร ชั้น 1 )
     
วันอาทิตย์ -