ตารางแพทย์ออกตรวจการแพทย์ผสมผสาน (ฝังเข็ม)

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  ตึก 8 ชั้น ชั้น 8
หน่วยการแพทย์ผสมผสาน (นัดตรวจล่วงหน้า และถ้า Case ใหม่ให้โทรแจ้งก่อนส่งผู้ป่วย)

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
     
วันอังคาร พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
วันพุธ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
  พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
วันศกร์ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล(ห้องตรวจพัชร ชั้น 1 เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์)
  พล.ท.หญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร  
     
วันเสาร์ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล (ห้องตรวจพัชร ชั้น 1 เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์)
  พล.ท.หญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร  
     
วันอาทิตย์ -