ตารางแพทย์ออกตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่   อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2
ทำเฉพาะ (EMG)

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.ชนศักดิ์ หทัยอารีรักษ์
     
วันอังคาร -
     
วันพุธ พ.ต.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
  พ.ต.ภัทร มีสุขสบาย  
     
วันพฤหัสบดี -
     
วันศุกร์ -
     
วันเสาร์ -
     
วันอาทิตย์ -