ตารางแพทย์ออกตรวจโรคหัวใจ

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.ยศวีร์ วงศ์เจริญ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5) 
  พ.ต.สุภวัฎ รัตนาโภ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
     
วันอังคาร พ.อ.(พ)นครินทร์ ศันสนยุทธ
  พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์  
  พ.อ.หญิงวราภรณ์ ติยานนท์  
     
วันพุธ พล.ท.โสภณ สงวนวงษ์
  พล.อ.ประสาท เหล่าถาวร   
  ร.ต.หญิงหัสยา สาหร่ายทอง  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
     
วันศุกร์ พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
   
วันเสาร์ พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ตรวจ Exercise Stress Test
     
วันอาทิตย์ -