ตารางแพทย์ออกตรวจโรคหัวใจ

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.หญิงวราภรณ์ ติยานนท์
  พ.อ.ยศวีร์ วงศ์เจริญ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3)   
  พ.ต.สุภวัฏ รัตนาโภ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
     
วันอังคาร พ.อ.(พ)นครินทร์ ศันสนยุทธ
  พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์  
  พ.อ.หญิงวราภรณ์ ติยานนท์  
     
วันพุธ พล.ท.โสภณ สงวนวงษ์
  พล.อ.ประสาท เหล่าถาวร   
  ร.ต.หญิงหัสยา สาหร่ายทอง  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
     
วันศุกร์ -
     
วันเสาร์ พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ตรวจ Exercise Stress Test
     
วันอาทิตย์ -