ตารางแพทย์ออกตรวจโรคหัวใจ

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.ยศวีร์ วงศ์เจริญ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5) 
  พ.ต.สุภวัฎ รัตนาโภ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)  
     
วันอังคาร พ.อ.(พ)นครินทร์ ศันสนยุทธ
  พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์  
  พ.อ.หญิง วราภรณ์ ติยานนท์   ออกห้องตรวจโรคหัวใจ อาคารสมเด็จย่า 902 ชั้น 2
     
วันพุธ พล.ท.โสภณ สงวนวงษ์
  พล.อ.ประสาท เหล่าถาวร   
  ร.ต.หญิงหัสยา สาหร่ายทอง  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
   พ.อ.หญิง วีรพร ปิ่นพานิชการ ออกห้องตรวจโรคหัวใจ อาคารสมเด็จย่า 902 ชั้น 2 
   
วันศุกร์ พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
   
วันเสาร์ พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ตรวจ Exercise Stress Test
     
วันอาทิตย์ -