ตารางแพทย์ออกตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารเวชศาสตร์นิวเครียร์  ชั้น 3

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พล.ต.ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
วันอังคาร พล.ต.ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
วันพุธ
     
วันพฤหัสบดี พล.ต.ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
วันศุกร์ -
     
วันเสาร์ -
     
วันอาทิตย์ -