คลินิกพิเศษนอกเวลา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เปิดให้บริการพิเศษนอกเวลาราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
คลินิกพิเศษนอกเวลา ทั้นตกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เฉพาะคลินิกสูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์ ณ อาคารพัชรกิติยาภา
และคลินิกฝังเข็ม ตึก8ชั้น ชั้น8

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00น. - 20.30น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00น. - 12.30น.
วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ คลินิกนอกเวลา ทันตกรรม เวลา 16.00น. - 20.30น.
วันเสาร์ แผนกเวชระเบียนและสถิติ เปิดทำการ 06.30 น.
วันหยุดคลินิกพิเศษ
วันหยุดคลินิกพิเศษ
ตารางวันหยุดพิเศษคลินิกพิเศษนอกเวลา ประจำปี2565
รายชื่อแพทย์ออกตรวจ
รายชื่อแพทย์ออกตรวจ
ค้นหารายชื่อแพทย์ออกตรวจ
กิจกรรม
กิจกรรม
ในวันเสาร์ แผนกเวชระเบียนและสถิติ เปิดทำการ 06.30 น.
ข้อปฏิบัติ กรณีมีบัตรนัด : 

กรุณาขึ้นสิทธิ์ และออกสิทธิ์ ทุกสิทธิ์การรักษา ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 ก่อนทุกครั้ง
ข้อปฏิบัติ กรณีไม่ได้นัด : 
กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษนอกเวลา
กรณีตรวจสุขภาพและขอใบรับรองแพทย์
เพื่อนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ กรุณาใช้บริการโรงพยาบาลฯในเวลาราชการ เพื่อ
ความสะดวกขอท่านกรุณาติดต่อก่อนเวลาคลินิกปิดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
สิทธิ 30 บาท และสิทธิประกันสังคม ไม่สามารถใช่สิทธิได้ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ค่าบริการ :
ค่าบริการพิเศษ 300 - 500 บาท ไม่รวมค่าหัตถการ / ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่ายาและเวชภวัณฑ์ใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ ยกเว้น ค่าบริการพิเศษ-ค่าหุตถการพิเศษ
Image
Image
ใบเขียนประวัติผู้ป่วย (บัตรใหม่)

เอกสารใบนี้คือกรณีที่ผู้ที่เข้ามารักษาเป็นคนไข้ใหม่และยังไม่มีประวัติกับทางโรงพยาบาลแนะนำให้คนไข้ไปหยิบเอกสารตามภาพที่จุดลงทะเบียนเพื่อเขียนเอกสารและรับบัตรคิวเพื่อรอทำประวัติคนไข้กับโรงพยาบาล

Image
สำหรับผู้ป่วยเก่าที่ไม่มีบัตรนัด

เอกสารใบนี้คือกรณีที่คนเป็นคนไข้เก่าของโรงพยาบาลอยู่และแต่ลืมใบนัดมาหรือทำใบนัดหายให้คนไข้มาเขียนเอกสารใบนี้ กรณีที่คนไข้จะมาเขียนเอกสารใบนี้ คือ

1. กรณีคนไข้ลืมใบนัดหรือทำใบนัดหาย

2. กรณีที่คนไข้ที่มีบัตรแล้วต้องการ วอกอิน เข้าที่โรงพยาบาลก็ให้เขียนเอกสารอันนี้ได้เลย

3. กรณีที่ตัวคนไข้เองไม่สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้แต่คนไข้ให้ญาติมารับยาแทน ให้ญาติคนไข้มาเขียนเอกสารนี้ได้เลยครับ โดยระบุว่า ขอรับยาแบบไม่พบแพทย์