การส่องตรวจปากมดลูก

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารพัชรฯ ชั้น 1 

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ -
     
วันอังคาร พ.อ.หญิงพนิดา จารุเวฬ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)
  พ.อ.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่น (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5)  
     
วันพุธ -
     
วันพฤหัสบดี -
     
วันศกร์ -
     
วันเสาร์ -
     
วันอาทิตย์ -