ตารางแพทย์ออกตรวจต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พล.ต.สมชาย พัฒนอางกุล
     
วันอังคาร พ.ท.หญิงมนาภรณ์ ปายะนันทน์
  พล.ต.หญิง อภัสนี บุญญาวรกุล  
     
วันพุธ พ.ท.ชนปิติ สิสริวรรณ
  พ.อ.ณัฐพล สถาวโรดม  
     
วันพฤหัสบดี พ.ต.ปริญญา สมัครการไถ
     
วันศุกร์ พล.ต.สมชาย พัฒนอางกุล
     
วันเสาร์ พ.ต.ปริญญา สมัครการไถ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
     
วันอาทิตย์ -