ตารางแพทย์ออกตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.ต.หญิง ณัชพร นพเคราะห์
   
วันอังคาร พ.ท. คามิน หริณวรรณ
     
วันพุธ พล.ต. วัฒนายุทธ สรรพานิช (ออกสัปดาห์ที่ 1,3, 5 )
     
วันพฤหัสบดี พ.ท. ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
     
วันศุกร์ -
     
วันเสาร์ พ.อ. กฤษณ์ อุปัชฌาย์
     
วันอาทิตย์ -