ตารางแพทย์ออกตรวจโรคพันธุกรรม

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิลย์
     
วันอังคาร พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ
   
วันพุธ พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิมุข 
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
วันศุกร์ พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิมุข
     
วันเสาร์ พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ
   
วันอาทิตย์ -