ตารางแพทย์ออกตรวจอายุรกรรมทั่วไป

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
 พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ  
 ร.อ.หญิง จรรยารักษ์ พลอยสุภ ออกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน  
 พญ.รุ่งทิวา กังวานสุระ ออกสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน  
     
วันอังคาร พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
  พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
  พ.ต.หญิง .ธมนชนก นิยมการ
พ.อ.คทาวุฒิ ดีปรีชา   
 พ.อ.(พ)ประทิน นาคชื่น  
ร.อ.หญิง จรรยารักษ์ พลอยสุภา  
     
วันพุธ พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
พ.ต.วรพงศ์ นาสมทรง  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
พ.ต.วรพงศ์ นาสมทรง
พ.อ.(พ)ประทิน นาคชื่น  
ร.อ.หญิง จรรยารักษ์ พลอยสุภา  
     
วันศุกร์ พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
พญ.รุ่งทิวา กังวานสุระ  
     
วันเสาร์ พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
  พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
    พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ
    ร.อ.หญิง จรรยารักษ์ พลอยสุภา
     
วันอาทิตย์ - พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พญ.รุ่งทิวา กังวานสุระ