ตารางแพทย์ออกตรวจโรคประสาทวิทยา

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
     
วันอังคาร พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์ นัดเฉพาะ ฉีด BOTOX รักษาชั้น 3
  พล.ต.โยธิน ชินวลัญช์  
     
วันพุธ พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
  พล.ต.โยธิน ชินวลัญช์  
     
วันพฤหัสบดี พล.ต.สามารถ นิธินันท์
  พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์  
     
วันศุกร์ พ.อ.(พ)เจษฎา อุดมมงคล
     
วันเสาร์ พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
  พ.อ.หญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ  
     
วันอาทิตย์ -