ตารางแพทย์ออกตรวจศัลยกรรมประสาทวิทยา

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 7

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พล.อ.นฤดล ประภาวัต (ฝังเข็ม)
     
วันอังคาร -
   
วันพุธ พล.อ.นฤดล ประภาวัต
  พ.อ.ธนกร เทียนศรี  
     
วันพฤหัสบดี -
   
วันศุกร์ -
     
วันเสาร์ -
     
วันอาทิตย์ -