ตารางแพทย์ออกตรวจสูตินารีเวช

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารพัชรฯ ชั้น 1 

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
  ร.อ. วันฉัตร โกมล  
  ร.ต.หญิง พลอยวรงค์ เรืองเกตุ  
     
วันอังคาร พ.อ.หญิงปองรัก บุญญานุรักษ์
  พ.อ.หญิงกฤษณมน ฤทธิฤาชัย  
  พ.อ.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่น (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 , 3 ,5)  
  พ.อ.หญิงพนิดา จารุเวฬ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2, 4)  
  พญ.สุปรีชญา พันธุ์เสนีย   
   
วันพุธ พ.อ.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
  ร.อ.ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัย  
  พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.หญิงปองรัก บุญญานุรักษ์
  พ.อ.หญิงกฤษณมน ฤทธิฤาชัย  
  พ.ต.หญิงปฐมาพร เหมือนพิทักษ์  
     
วันศุกร์ พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
  พญ.สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์  
  นพ.กษิติ เที่ยงธรรม  
  พลตรี เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศร์  
     
วันเสาร์ พ.อ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1)
    พ.อ.รศ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 , 3 ,5)
    พ.ต.หญิงปฐมาพร เหมือนพิทักษ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 , 3 ,5) 
    นพ.กษิติ เที่ยงธรรม (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,2, 3 ,5)
    พญ.สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1) 
    ร.อ.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,4)
     
วันอาทิตย์ -