ตารางแพทย์ออกตรวจโสต ศอ นาสิกกรรมแพทย์

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น  6

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.ต.พลช ห้องทองแดง
  พ.อ.หญิงอุศนา พรหมโยธิน  
  พล.ต.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์  
     
วันอังคาร พ.อ.(พ)ปิยลาภ วสุวัต
  พ.ต.จักรกฤษฎิ จันทวานิช  
  พ.ท.อานิสงส์ ปิลกศิริ  
   
วันพุธ พ.อ.(พ)ไพรัช มีลาภ
  พ.ต.พนา กล่ำขำ  
  พ.ต.พลช ห้องทองแดง  
     
วันพฤหัสบดี พ.ท.อานิสงส์ ปิลกศิร
  พ.อ.หญิง(พ)สายสุรีย์ นิวาตวงศ์  
  พ.อ.ธนิต เฉลิมวัฒนชัย  
   
วันศุกร์ พ.อ.หญิง(พ)ญานิศา โมกขมรรคกุล
  พ.อ.หญิง(พ)สายสุรีย์ นิวาตวงศ์  
  พ.อ.(พ)ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากรู  
     
วันเสาร์ พ.อ.(พ)ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากรู
    พ.ท.หญิงวัชรากรณ์ บัวโฉม
     พล.ท.กรีฑา ม่วงทอง
     
วันอาทิตย์ พ.ท.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3)
    พญ.ภัสสร วรหาญ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4)