ตารางแพทย์ออกตรวจโรควิตเวชและประสาทวิทยา

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.ญ.ณภัสร์ มนีฉาย
     
วันอังคาร พ.อ.ทองแดง อาฒยัพันธ์
     
วันพุธ ร.อ.วิชชากร ตรีสคนธ์
     
วันพฤหัสบดี -
     
วันศุกร์ พ.อ.วรยศ บุญศิริ
     
วันเสาร์ พ.อ.วรยศ บุญศิริ
     
วันอาทิตย์ พ.อ.วรยศ บุญศิริ