ตารางแพทย์ออกตรวจโรคผิวหนัง

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.ต.ศุภพัฒน์ เห่าธีรศิริ
     
วันอังคาร พ.อ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
     
วันพุธ พ.ท.หญิง ณัฐพร สัมปัตตะวนิช
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
     
วันศุกร์ -
     
วันเสาร์ พ.อ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
     
วันอาทิตย์ พ.ท.หญิง ณัฐพร สัมปัตตะวนิช