ตารางแพทย์ออกตรวจอัลตร้าซาวด์ สูตินารีเวช

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่  อาคารพัชรฯ ชั้น 1 

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.รศ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
  พ.ท.ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ  
     
วันอังคาร พ.อ.รศ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
  พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา  
     
วันพุธ พญ.เสาวภาคย์ ชุณหสวัสดิกุล
  พ.ท.ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ  
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.รศ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
  พ.ท.ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ  
   
วันศุกร์ พ.ท.ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
  ร.อ.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ  
วันเสาร์ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
     
วันอาทิตย์ -