ตารางแพทย์ออกตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 7

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.ท.วิทยา จิระอนันท์กุล
     
วันอังคาร พ.ท.วิทยา จิระอนันท์กุล
     
วันพุธ พ.อ.ณัฐพงศ์ บิณษรี
     
วันพฤหัสบดี พ.อ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ์
     
วันศุกร์ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด
     
วันเสาร์ พ.อ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ์
     
วันอาทิตย์ -