ตารางแพทย์ออกตรวจโรคข้อ

เวลาแพทย์ออกตรวจ

วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพรเกียรติ ฯ ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ พ.อ.หญิงสุดาทิพ ศิริชนะ
  พล.ต.หญิงไพจิตต์ อัศวธนบดี
     
วันอังคาร -
   
วันพุธ -
     
วันพฤหัสบดี พ.ต.รัตตะพล ภัคโชตานนท์
     
วันศุกร์ พ.อ.หญิง สุมาภา ชัยอำนวย (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
     
วันเสาร์ พ.อ.หญิงสุดาทิพ ศิริชนะ
   
วันอาทิตย์  -